"Nối vòng tay lớn" và cách làm việc máy móc, cứng nhắc

"Nối vòng tay lớn" và cách làm việc máy móc, cứng nhắc3

Lùm xùm về bài hát Nối vòng tay lớn khiến người ta nghĩ đến một cách làm việc cửa quyền, cứng nhắc.