Nghi án hối lộ: 52 đơn vị có thiết bị y tế của Bio-Rad

Nghi án hối lộ: 52 đơn vị có thiết bị y tế của Bio-Rad

Về nghi án hối lộ của Công ty Bio-Rad (Mỹ) nhằm “bôi trơn” việc mua bán thiết bị y tế, Thanh tra Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Bộ...