Hy hữu: 30 bài thi Văn tốt nghiệp giống nhau một phần

Hy hữu: 30 bài thi Văn tốt nghiệp giống nhau một phần

Xung quanh thông tin có khoảng 30 bài thi môn Văn có đáp án giống nhau một phần ở hội đồng thi tốt nghiệp Giáo dục thường xuyên...