Thứ Sáu, ngày 19/01/2018 21:15 PM (GMT+7)
Nhà nông hưởng lợi  nhờ “ông Gúc Gồ”

Nhà nông hưởng lợi nhờ “ông Gúc Gồ”

Sáng 18.1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức hội thảo đánh giá dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy...