Thứ Ba, ngày 24/04/2018 03:48 AM (GMT+7)
Gỡ khó cho các HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Gỡ khó cho các HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (CNC) sẽ giúp cho các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) tăng năng suất, giá trị và chất lượng...