Chân dung các Bí thư Thành ủy Hà Nội từ giai đoạn đổi mới đến nay

Chân dung các Bí thư Thành ủy Hà Nội từ giai đoạn đổi mới đến nay

Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ vừa được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí...