Phạm Hương được giải hoa hậu ‘kém may mắn’ nhất

Phạm Hương được giải hoa hậu ‘kém may mắn’ nhất

Giải thưởng của cộng đồng mạng Nam Mỹ Ruth Ocumarez đã thuộc về đại diện Việt Nam Phạm Hương.