Hot girl "Em chưa 18" tiết lộ sợ và không dám tiếp cận bạn diễn vì lí do này

Hot girl "Em chưa 18" tiết lộ sợ và không dám tiếp cận bạn diễn vì lí do này

Kiều Trinh lần đầu chia sẻ về nam diễn viên Xuân Phúc trong "Cà chớn, anh đừng đi" và hình mẫu lý tưởng của mình.