Sáng mai xử kín Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Bị hại có đến phiên xử?

Sáng mai xử kín Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Bị hại có đến phiên xử?5

Trong phiên xét xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô, gia đình bị hại có đơn yêu cầu được xét xử vắng mặt, không yêu cầu luật sư bảo vệ...