Philippines: Gần một nửa tù nhân tự động quay về trại giam sau bão Haiyan

Philippines: Gần một nửa tù nhân tự động quay về trại giam sau bão Haiyan

251 tù nhân đã quay lại và đang bị giữ tại khu vực ít bị bão phá hủy nhất của nhà tù. Đa số phạm nhân vượt ngục đều quay về nhà để...