Ông Nguyễn Hoàng Anh làm chủ tịch Uỷ ban quản lý 5 triệu tỷ

Ông Nguyễn Hoàng Anh làm chủ tịch Uỷ ban quản lý 5 triệu tỷ2

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đáng chú ý có bổ nhiệm ông Nguyễn...