Thị trường thức ăn chăn nuôi: Khi “ngoại” lấn át “nội”

Thị trường thức ăn chăn nuôi: Khi “ngoại” lấn át “nội”

Vòng đời của 1 con lợn sẽ trải qua ít nhất 8 bao cám (thức ăn chăn nuôi - TACN) với rất nhiều chủng loại cũng như mẫu mã khác...