TP.HCM tái cơ cấu nền nông nghiệp: Động lực là khoa học công nghệ

TP.HCM tái cơ cấu nền nông nghiệp: Động lực là khoa học công nghệ

Xác định khoa học công nghệ (KHCN) là yếu tố chính giúp tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng nông sản, những năm...