Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh quay lại hiện trường làm việc ý nghĩa

Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh quay lại hiện trường làm việc ý nghĩa

Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh ở Hải Phòng đã quay lại hiện trường vụ tai nạn và gặp gỡ những người giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn.