“Đường dây “tẩy trắng” cá tầm lậu: Lô hàng 4 tấn có vấn đề

“Đường dây “tẩy trắng” cá tầm lậu: Lô hàng 4 tấn có vấn đề1

Sau hơn 1 tháng kể từ khi 4 tấn cá tầm bị tiêu hủy tại Lạng Sơn, chủ lô hàng vẫn chưa một lần đến cơ quan chức năng để làm việc....