“Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây“: Không có gì phải hoảng loạn

“Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây“: Không có gì phải hoảng loạn1

“Truyền thuyết của Việt Nam có rất nhiều dị bản, có những dị bản được đưa vào sách giáo khoa, nhưng cũng có những dị bản rất ít...