Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền: Tại sao Bộ tiếp tục cử đoàn thanh tra về Vĩnh Phúc?

Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền: Tại sao Bộ tiếp tục cử đoàn thanh tra về Vĩnh Phúc?9

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng "vòi" tiền vì cần có quà định hướng, Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tô, tạm giam với trưởng đoàn...