Thầy hiệu trưởng của những đề thi có "1-0-2" nhớ tên học sinh cả trường

Thầy hiệu trưởng của những đề thi có "1-0-2" nhớ tên học sinh cả trường1

Không chỉ nhớ tên gần 500 học sinh, thầy hiệu trưởng Đào Tuấn Đạt còn có rất nhiều quy định độc, lạ để đối phó với các bạn còn...