Sau "đả hổ diệt ruồi", Tập Cận Bình sẽ làm gì?

Sau "đả hổ diệt ruồi", Tập Cận Bình sẽ làm gì?

Sau 6 năm triển khai, cuộc chiến chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc được công bố là đã thành công, và câu hỏi được giới...