Mặc Nhật-Hàn vận động, Trung Quốc vẫn không nỡ nặng tay với Triều Tiên

Mặc Nhật-Hàn vận động, Trung Quốc vẫn không nỡ nặng tay với Triều Tiên

Hàn Quốc và Nhật Bản đang ra sức tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga để trừng phạt Triều Tiên nặng tay sau vụ thử hạt nhân...