Những người bắt chó chạy rông

Những người bắt chó chạy rông1

Địa bàn phường 9, quận 3, TP.HCM, hằng ngày người dân nơi đây vẫn chứng kiến 6 người đàn ông tích cực làm một công việc với khá...