Xem xét xử lý cá nhân, tập thể liên quan đến vụ Trưởng phòng Ái Sa

Xem xét xử lý cá nhân, tập thể liên quan đến vụ Trưởng phòng Ái Sa

Ngày 11/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã mở phiên họp bất thường để xem xét xử lý một số cán bộ có liên quan đến nữ Trưởng...