Thứ Năm, ngày 23/11/2017 18:29 PM (GMT+7)
Ông Hàn Đức Long tới tòa "giải trình" các khoản đề nghị bồi thường

Ông Hàn Đức Long tới tòa "giải trình" các khoản đề nghị bồi thường

Trong bốn tháng, ông Long cùng vợ đi thu thập hơn 210 loại giấy tờ liên quan đến thiệt hại để tòa xem xét.