"Binh pháp" đánh lừa “mắt diều hâu” vệ tinh

"Binh pháp" đánh lừa “mắt diều hâu” vệ tinh

Hãng R... của Nga chuyên chế tạo các hệ thống như xe thiết giáp, tên lửa SAM và rađa giả để đánh lừa các hệ thống trinh sát chụp...