Tuyên án các bị cáo vụ vỡ đường ống cấp nước Sông Đà

Tuyên án các bị cáo vụ vỡ đường ống cấp nước Sông Đà

9 bị cáo liên quan trách nhiệm trong vụ án vỡ đường ống nước sông Đà đều được xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt.