Thứ Sáu, ngày 23/03/2018 05:10 AM (GMT+7)
Vụ “làm giả hồ sơ cát lậu”: Em gái ông chủ Kim Toàn là chủ mưu (?)

Vụ “làm giả hồ sơ cát lậu”: Em gái ông chủ Kim Toàn là chủ mưu (?)

Gia đình chủ doanh nghiệp Kim Toàn (Đà Nẵng) có 3 công ty chuyên khai khoáng, xây dựng... đã "phù phép" hồ sơ, bán cát lậu cho nhà...