Sau cháy bốt điện, Hà Nội quyết không để trạm điện thành lều quán

Sau cháy bốt điện, Hà Nội quyết không để trạm điện thành lều quán

UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu không để người dân lấn chiếm, sử dụng trạm điện làm lều quán kinh doanh.