Vụ tông vào tổ CSGT ở Gia Lai: Có xe xin "thế mạng"

Vụ tông vào tổ CSGT ở Gia Lai: Có xe xin "thế mạng"

Người xin đưa xe đầu kéo của mình vào "thế mạng" cho xe chuyên dụng CSGT rồi quay clip vụ việc tổ CSGT ở Gia Lai bị tông khi đang...