Xét xử vụ hành hung thương binh sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Xét xử vụ hành hung thương binh sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Do hành hung người thương binh già bị cụt chân không sức phản kháng, hai cha con ông Nhu và một thanh niên phải hầu tòa.