Xây dựng hình mẫu “Người nông dân 5 mới”: Không thể thiếu nhận thức giai cấp

Xây dựng hình mẫu “Người nông dân 5 mới”: Không thể thiếu nhận thức giai cấp

Trao đổi về ý tưởng xây dựng hình mẫu người nông dân 5 mới, ông Phạm Minh Hùng -  Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân...