Thứ Ba, ngày 26/06/2018 02:52 AM (GMT+7)

6 nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Hội Nông dân

authorĐông Hoàng Thứ Sáu, ngày 18/07/2014 06:04 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Ngày 17.7, Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI đã thông qua nghị quyết về nâng cao trách nhiệm của Hội NDVN tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020.

   

Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp để các cấp Hội tham gia thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2020, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao trách nhiệm của các cấp hội tham gia bảo vệ môi trường; tăng cường kiến thức, năng lực, ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình của Hội về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; giám sát, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, ND về tài nguyên, môi trường; huy động các nguồn lực hỗ trợ ND bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nguyễn Duy Lượng khẳng định, nghị quyết là bước tiến mới của Hội trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cán bộ, hội viên, ND chủ động bảo vệ môi trường, chủ động phòng, tránh thiên tai, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tới đời sống và sản xuất, gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn với bảo vệ môi trường.

Báo cáo kết quả Hội NDVN tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu. nêu rõ, trong những năm qua, các cấp Hội ND cả nước đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, ND…


Xem bình luận