Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 16:18 PM (GMT+7)

An Giang: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền

authorNam Phương Thứ Tư, ngày 09/07/2014 10:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt)

   
104 cán bộ Hội vừa kết thúc khóa tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho lực lượng nòng cốt hội cơ sở năm 2014, với các chuyên đề: Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong phòng, chống chiến lược diễn biến hoà bình ở cơ sở; vai trò lực lượng nòng cốt hội cơ sở trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vai trò lực lượng nòng cốt hội cơ sở trong tham gia xây dựng nông thôn mới... Khóa tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tập hợp ND cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của Hội ở cơ sở nhằm đáp ứng nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.
Xem bình luận