Thứ Tư, ngày 23/01/2019 06:06 AM (GMT+7)

An Giang: Trang bị kỹ năng tuyên truyền nông thôn mới

author Thứ Hai, ngày 24/09/2012 05:13 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ năng truyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cán bộ chủ chốt cơ sở và chi hội ND ở các huyện Tịnh Biên, An Phú và Tân Châu.

   

Học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; Mục tiêu nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2011-2015; Vai trò, nhiệm vụ của ND trong xây dựng NTM; Kỹ năng tuyên truyền ND tham gia xây dựng NTM.

Xem bình luận