Thứ Ba, ngày 11/12/2018 20:31 PM (GMT+7)

Bắc Giang: Gần 36,8 tỷ đồng xây dựng NTM

author Thứ Ba, ngày 29/05/2012 05:18 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Tỉnh Bắc Giang vừa được ngân sách T.Ư phân bổ gần 36,8 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM năm 2012.

   

Theo kế hoạch, số kinh phí này được đầu tư cho 40 xã làm điểm giai đoạn 2011-2015 xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá thành vùng tập trung; tập huấn về công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, giám sát cộng đồng cho ban quản lý xã, tiểu ban quản lý các thôn. Được biết, thời điểm này, toàn tỉnh có 128 xã hoàn thành đồ án quy hoạch NTM.

Xem bình luận