Thứ Ba, ngày 11/12/2018 13:46 PM (GMT+7)

Bắc Giang: Tập trung 4 tiêu chí xây dựng NTM

author Thứ Năm, ngày 17/01/2013 09:47 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND tỉnh đã chọn 4 trong số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) để chỉ đạo các cấp Hội trực tiếp tổ chức thực hiện.

   

4 tiêu chí này gồm: Vệ sinh môi trường; dạy nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng gia đình, làng, bản văn hóa.

Tại Hội thảo “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội ND tham gia xây dựng NTM” do Hội ND tỉnh vừa tổ chức, giải pháp các đại biểu đưa ra là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; khuyến khích hội viên, ND phát huy tiềm năng, sáng tạo chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể trong xây dựng NTM; tổ chức dạy nghề cho ND...

Xem bình luận