Thứ Năm, ngày 21/06/2018 12:09 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 12/10/2013 11:24 AM (GMT+7)

Bắc Ninh: Đầu tư 1.241,8 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tăng bình quân 3,51%/năm, ước đạt 2.757,7 tỷ đồng (năm 2013), dù diện tích đất canh tác đã thu hẹp 1.128ha.

   
Để có được kết quả trên, giai đoạn 2008 – 2012, tỉnh đã chi 1.241,8 tỷ đồng tiền ngân sách để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tăng 524,4 tỷ đồng so với giai đoạn 2003 – 2007.
Theo Trần Quang (Trần Quang)
Xem bình luận