Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 07:15 AM (GMT+7)

Bạch Thông (Bắc Kạn): Hoàn thiện thành lập Ban chỉ đạo các cấp

author Thứ Tư, ngày 23/05/2012 05:36 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Bạch Thông, tính đến nay 16/16 xã trên địa bàn huyện đều đã hoàn thiện Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã và các Ban phát triển thôn về xây dựng NTM.

   

Mặt khác, hiện Bạch Thông đã có 4 xã lập xong đồ án quy hoạch xây dựng NTM và có hồ sơ trình UBND huyện. Ngoài ra, còn 5 xã lập xong đồ án và thông qua HĐND xã, đang phối hợp với đơn vị tư vấn, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện. Các xã còn lại đang tập trung hoàn thành đồ án.

Theo kế hoạch của huyện, các xã hoàn thành lập đồ án trong quý II/2012 gửi Hội đồng thẩm định huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt trong quý III.

Xem bình luận