Thứ Hai, ngày 23/07/2018 03:53 AM (GMT+7)

Bảo Lâm (Cao Bằng): Chăn nuôi bò sẽ là ngành sản xuất chính

author Thứ Bảy, ngày 20/10/2012 05:08 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Nhiều năm qua, Dự án phát triển đàn bò huyện Bảo Lâm được thực hiện tại 2 xã Mông Ân và Quảng Lâm với mục tiêu là đầu tư mua bò cái sinh sản và bò đực giống.

   

Đến nay, tổng đàn trâu, bò toàn huyện Bảo Lâm có trên 42.000 con, trong đó đàn bò có 34.340 con, cơ cấu đàn bò cái phát triển khá ổn định, tỷ lệ tăng đàn bình quân hàng năm khoảng 7%.

Tính bình quân, mỗi hộ có từ 3-4 con bò, điển hình hộ nuôi được trên 100 con; huyện có 23 hộ chăn nuôi theo mô hình trang trại nhỏ, mỗi mô hình có từ 30-40 con (trong đó, bò cái sinh sản có từ 10 con trở lên).

Đặc biệt, dân tộc Mông ở Bảo Lâm đã có tập quán và kinh nghiệm lâu đời về chăn nuôi bò nên chính quyền địa phương xác định là ngành sản xuất chính.

Xem bình luận