Thứ Năm, ngày 24/01/2019 15:33 PM (GMT+7)

Bình Định: “Cánh đồng mẫu lớn” đạt hiệu quả cao

author Thứ Ba, ngày 02/10/2012 05:06 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Vụ thu năm nay, Sở NNPTNT Bình Định phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ cho huyện Hoài Ân xây dựng thí điểm 2 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” tại xã Ân Tường Tây và xã Ân Thạnh.

   

“Cánh đồng mẫu lớn” tại xã Ân Tường Tây có diện tích 53ha với 251 hộ dân ở thôn Hà Tây tham gia, sử dụng giống lúa gieo sạ Nhị ưu 838. Kết quả, năng suất lúa đạt 74,8 tạ/ha, cao hơn lúa sản xuất ngoài mô hình 4,6 tạ/ha.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Ân Thạnh có diện tích 23ha với 182 hộ tham gia, sử dụng giống lúa gieo sạ OM6976. Năng suất lúa đạt 69 tạ/ha, tăng 9,6 tạ/ha so với lúa vụ hè thu.

Xem bình luận