Thứ Ba, ngày 18/12/2018 00:01 AM (GMT+7)

Bình Định: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch

author Thứ Ba, ngày 22/05/2012 04:59 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Định, đến nay, toàn tỉnh đã có 7 xã đạt 10 tiêu chí trở lên...

   

Bên cạnh việc triển khai khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn, các xã cũng đã tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng NTM. Trong đó, 4 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh là Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn), Bình Nghi (Tây Sơn), Hoài Hương (Hoài Nhơn), Ân Thạnh (Hoài Ân) đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung đến năm 2015.

Đối với 60 xã thực hiện xây dựng NTM đến năm 2020, các đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện quy hoạch, phối hợp với UBND các xã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng tham gia vào đồ án quy hoạch.

Xem bình luận