Thứ Ba, ngày 17/07/2018 15:27 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 05/12/2013 11:31 AM (GMT+7)

Cảnh báo nhiều loại sinh vật ngoại lai xâm hại

Ngày 4.12, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo dự án quốc tế lần thứ 2 của Dự án "Ngăn ngừa và quản lý sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo vệ khu vực Đông Nam Á" (gọi tắt là Dự án IAS).

   
Theo thống kê của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường), số lượng thực vật ngoại lai xâm hại có khoảng 94 loài, trong đó, có 42 loài xâm hại thuộc họ thực vật; 48 loài động vật thủy sinh ngoại lai. Chúng đã và đang có nguy cơ tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, gây ảnh hưởng bất lợi về nông nghiệp, sinh kế địa phương.

Dự án IAS là nền tảng quan trọng để hỗ trợ trao đổi thông tin và xây dựng năng lực giữa các quốc gia, đặc biệt là trong việc kiểm soát các loài sinh vật xâm hại.
Theo Hải Minh (Hải Minh)
Xem bình luận