Thứ Tư, ngày 18/07/2018 19:49 PM (GMT+7)

Dân tộc rất ít người chỉ có 0,1ha đất nông nghiệp/khẩu

author Thứ Tư, ngày 03/10/2012 05:58 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Đó là số liệu do Bộ NNPTNT công bố trong báo cáo về “Tình hình thực hiện chính sách phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với các dân tộc rất ít người”.

   

Báo cáo cho thấy, dân tộc rất ít người (gồm 16 dân tộc có dưới 10.000 người) đang sở hữu diện tích đất nông nghiệp trung bình chỉ là 0,1ha/nhân khẩu; chất lượng đất xấu, canh tác khó khăn; chủ yếu là nương có độ dốc cao.

Về đất rừng, dù khu vực đồng bào dân tộc rất ít người có nhiều nhưng chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, vườn quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt. Một số diện tích được giao cho cộng đồng quản lý, tuy nhiên số hộ được giao đất rừng còn rất ít.

Trước thực trạng trên, Bộ NNPTNT đã kiến nghị Chính phủ và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội rà soát quy hoạch và cấp đủ đất sản xuất cho các hộ gia đình dân tộc rất ít người bằng mức bình quân ở địa phương; hỗ trợ đồng bào khai hoang, cải tạo đất.

Xem bình luận