Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 01:02 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 03/10/2013 10:12 AM (GMT+7)

Đưa cây bơ thành cây trồng kinh tế cao

Đề tài “Chọn lọc, di thực, bình tuyển và thử nghiệm trồng một số giống bơ có năng suất và chất lượng tốt tại tỉnh Lâm Đồng” với mục tiêu là đưa cây bơ trở thành một trong những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao ở tỉnh Lâm Đồng.

   
Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng cho biết: Bắt đầu từ năm 2014 tới, trung tâm sẽ triển khai thực hiện đề tài “Chọn lọc, di thực, bình tuyển và thử nghiệm trồng một số giống bơ có năng suất và chất lượng tốt tại tỉnh Lâm Đồng” với mục tiêu là đưa cây bơ trở thành một trong những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao ở tỉnh Lâm Đồng. Nội dung của đề tài, ngoài việc chọn lọc, di thực và bình tuyển ít nhất 5 giống bơ, nhóm tác giả cũng sẽ tiến hành tạo nguồn giống và nhân giống bằng phương pháp ghép các giống bơ có triển vọng cùng với việc chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.
Theo K.D (K.D)
Xem bình luận