Thứ Tư, ngày 18/07/2018 02:43 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 22/10/2013 06:54 AM (GMT+7)

Gia hạn nợ tín dụng xuất khẩu cho nông sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 133 sửa đổi, bổ sung Nghị định 54 về bổ sung Nghị định 75 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

   
Nghị định có hiệu lực thi hành từ 18.10.2013. Cụ thể Nghị định 54 gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa là 36 tháng (tổng thời gian vay vốn tối đa 36 tháng) đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản với điều kiện doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2011 và năm 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tại Nghị định 133, ngoài nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản thì nhóm hàng xuất khẩu cà phê, hạt điều đã qua chế biến cũng được gia hạn thời gian vay vốn tín dụng xuất khẩu lên tối đa 36 tháng khi đáp ứng các điều kiện trên.
Theo Mai Nguyễn (Mai Nguyễn)
Xem bình luận