Thứ Tư, ngày 18/07/2018 23:47 PM (GMT+7)

Hà Nội: Ra quân hưởng ứng bảo vệ môi trường sống

authorLan Dương Thứ Sáu, ngày 11/07/2014 10:38 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Hội ND huyện Phúc Thọ phối hợp với các đoàn thể trong huyện vừa tổ chức lễ phát động Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện và ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị và nông thôn”.

   
Hội ND huyện Phúc Thọ phối hợp với các đoàn thể trong huyện vừa tổ chức lễ phát động Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện và ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị và nông thôn”, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống. Hội ND huyện còn tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường góp phần vào việc thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị và nông thôn”.

Xem bình luận