Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 23:47 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 03/12/2013 08:27 AM (GMT+7)

Hà Tĩnh: Bồi dưỡng kiến thức hợp tác cho cán bộ hội

Ngày 2.12, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân - Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh, T.Ư Hội NDVN đã khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã và tổ trưởng tổ hợp tác cho cán bộ hội.

   
Đối tượng tham gia Lớp bồi dưỡng đợt này là cán bộ hợp tác xã (HTX), tổ trưởng hợp tác đang hoạt động trong lĩnh vực HTX, tổ hợp tác (THT) và ban quản trị, ban chủ nhiệm, ban kiểm soát, kế toán trưởng, tổ trưởng THT huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà và TP. Hà Tĩnh.

Trong 7 ngày (đến 8.12), các chuyên gia HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày các chuyên đề: Luật HTX năm 2012; VietGAP và các quy định sản xuất VietGAP; vai trò HTX trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; thành lập và tổ chức hoạt động THT, thực hành về chuỗi giá trị trong THT...
Theo Trí Thức (Trí Thức)
Xem bình luận