Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 16:19 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 04/01/2014 05:57 AM (GMT+7)

Hà Tĩnh: Thành lập Quỹ HTND huyện Cẩm Xuyên

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) huyện.

   
Quyết định nêu rõ: Quỹ HTND huyện là đơn vị trực thuộc Hội ND huyện, có tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại ngân hàng và đặt dưới sự chỉ đạo, quản lý của Ban Thường vụ Hội ND huyện. Nguồn vốn của quỹ bao gồm: Nguồn vốn vay của Quỹ HTND Trung ương, nguồn vốn vay của Quỹ HTND tỉnh, nguồn vốn do ngân sách huyện cấp (năm 2014 là 200 triệu đồng) và nguồn vốn từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước hỗ trợ; các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và các khoản vốn khác theo quy định của pháp luật.
Theo Trí Thức (Trí Thức)
Xem bình luận