Hải Dương: Hỗ trợ lãi suất cho ND mua máy nông nghiệp

10:32 - 13 tháng 5, 2013

(Dân Việt) - Hội ND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012- 2015.

Năm 2012, Hội ND tỉnh đã giúp ND mua 491 máy sản xuất nông nghiệp, trong đó có 285 máy làm đất, 100 ô tô, 35 máy gặt đập liên hợp, 71 chiếc máy tuốt lúa. Tổng số tiền ND được hỗ trợ lãi suất hơn 3,6 tỷ đồng (lãi suất 0% trong thời hạn 3 năm, năm đầu trả 40%, năm thứ 2 và 3 mỗi năm trả 30%).

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN