Thứ Sáu, ngày 14/12/2018 02:13 AM (GMT+7)

Hải Dương: Trên 99% chi hội có quỹ

author Thứ Năm, ngày 24/01/2013 05:33 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Hội ND tỉnh về đẩy mạnh xây dựng quỹ hội giai đoạn 2009-2013, đến đầu tháng này, 100% cơ sở, 99,43% chi hội có quỹ hoạt động...

   

...với tổng số tiền 18,361 tỷ đồng, tăng 2,196 tỷ đồng so với cuối năm 2011, đạt bình quân 55.843 đồng/hội viên (vượt 7,4% so với kế hoạch năm).

Một số đơn vị có quỹ hội tăng trưởng cao như Kinh Môn tăng 309 triệu đồng, Gia Lộc tăng 300 triệu đồng, Thanh Miện tăng 282 triệu đồng.

Xem bình luận