Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 05:01 AM (GMT+7)

Hải Dương: Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn

author Thứ Hai, ngày 21/05/2012 05:22 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Cuối tuần qua, Hội ND và Sở VHTTDL tỉnh đã ký kết kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn giai đoạn 2012 -2015.

   

Theo đó, 2 ngành sẽ phối hợp tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, hội viên, ND về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; tuyên truyền, vận động hội viên ND tích cực tham gia hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Hai ngành cũng phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về văn hóa - thể thao, phấn đấu đến 2015, 100% số xã đạt chuẩn này...

Xem bình luận