Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 22:03 PM (GMT+7)

Hải Phòng: Quán triệt 7 nhiệm vụ trọng tâm

authorThu Ngân Thứ Bảy, ngày 19/07/2014 05:14 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Hội ND Hải Phòng vừa sơ kết công tác hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và phong trào đã đề ra. 

   
Trong 6 tháng cuối năm, Hội đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, vận động ND thực hiện tốt các văn bản pháp luật quy định; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ (CLB) tại địa phương, như: “CLB Sản xuất kinh doanh giỏi”, “CLB Khoa học kỹ thuật nhà nông”, “CLB Nông dân với pháp luật”…; Quan tâm phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, cải thiện đời sống…
Xem bình luận