Thứ Năm, ngày 19/07/2018 17:12 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 11/12/2013 10:09 AM (GMT+7)

Huyện Bác Ái (Ninh Thuận): Đẩy mạnh hoạt động xóa nhà tạm

Trong 5 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (2009-2013), huyện miền núi Bác Ái đã được phân bổ hơn 406 tỷ đồng triển khai chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.

   
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Bác Ái theo Nghị quyết 30a của Chính phủ  (Nguồn ảnh: TTĐT )
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Bác Ái theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (Nguồn ảnh: TTĐT Ninh Thuận)

Đến nay, huyện đã cơ bản xóa nhà tạm bợ cho hơn 2.720 hộ nghèo, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.
Theo Lan Phương (Lan Phương)
Xem bình luận